Get Adobe Flash player

Usługi opiekuńcze nad chorym w domu w Krotoszynie  powstały w 1975 r.  z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża.    

To właśnie PCK dostrzegł potrzebę pomocy ludziom przewlekle chorym, samotnym 
i starym w miejscu zamieszkania.
Opieką obejmujemy osoby z terenu powiatu krotoszyńskiego  na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej lub zawieramy umowy bezpośrednio z osobami potrzebującymi naszej opieki.     Zatrudniamy wykwalifikowany personel, są to pielęgniarki i siostry PCK z wieloletnim doświadczeniem, oraz asystentów osób niepełnosprawnych.  Od sióstr PCK wymagamy uczciwości, ciepła, życzliwości oraz profesjonalnej opieki nad podopiecznymi. 

Nasi pracownicy opiekując się chorymi wykonują wszystkie niezbędne czynności pielęgnacyjne w zakresie:

– codziennej toalety,
– karmienia,
– kontaktu z lekarzem
– podawaniu leków,
– zapobieganiu powstawania odleżyn i odparzeń,
– pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych

 

również pomagają w prowadzeniu domu wykonując takie czynności jak:
 – zakupy,
– przygotowanie posiłków,
– palenie w piecu,
– zorganizowanie opału,
– sprzątanie,
– pranie,
– dokonywanie opłat

        Jeśli sam potrzebujesz lub znasz osoby wymagające takiej  pomocy prosimy o kontakt:

 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ       

 ODDZIAŁ REJONOWY W KROTOSZYNIE
ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn,

tel. 062/725 23 90        

logo

 

    

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie  jest realizatorem zadania w ramach otwartego konkursu ofert pn. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2019 -2023  – „ Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn”  -ogłoszonego przez Burmistrza Krotoszyna .

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie jest realizatorem zadania w ramach otwartego konkursu ofert  pn. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2019 -2023  – „ Organizowanie  i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dla mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn” -ogłoszonego przez Burmistrza Krotoszyna .