Get Adobe Flash player

 Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia

promocja

Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia – skierowana jest do uczniów Gimnazjów oraz Szkół Ponadgimnazjalnych. Jej celem jest wykształcenie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:

  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia składa się z 4 etapów: szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Ponadto na etapie centralnym każdy uczestnik przedstawia przed komisją jedną akcję prozdrowotną, którą przeprowadził w społeczności lokalnej, wraz z całą jego dokumentacją oraz przechodzi test praktyczny udzielania pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe informacje (link do str. Warszawskiej)