Get Adobe Flash player

W dniu 21 listopada w Restauracji „Ratuszowa” w Krotoszynie, odbyło się uroczyste spotkanie krwiodawców z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, które w tym roku było szczególne, z powodu Jubileuszu 40-lecia Klubu HDH PCK przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Krotoszynie oraz Jubileuszu 35- lecia utworzenia Klubu HDK PCK przy Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

W części artystycznej wystąpili członkowie koła PCK ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krotoszynie, pod kierunkiem Joanny Kalak, a także zespół „Krotoszanie”, pod kierownictwem Arletty Polańskiej.

 

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Krotoszynie liczy już 40 lat w istnienia . Powstał on z inicjatywy św.p. Tadeusza Walczaka który przez wiele lat pełnił funkcje Prezesa tego Klubu.

Od 15 lat funkcje Prezesa pełni Pani Kowalska Czesława do dnia dzisiejszego.

Klub HDK PCK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie powstaje w roku 1979 a pierwszym Prezesem zostaje Henryk Babijów który pełni tą funkcję do przejścia na emeryturę.

Od 1989 Prezesem zostaje Ryszard Górka który pełni te funkcje po dzień dzisiejszy.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi sporządziła wnioski o nadanie odznaczeń państwowych dla niżej wymienionych osób ;

 1. Bileiński Jan ZKZ
 2. Błaszyk Bernard ZKZ
 3. Brenk Dariusz BKZ
 4. Kosiński Sławomir BKZ
 5. Kowal Stanisław BKZ
 6. Ludwiczak Miariusz BKZ
 7. Roszak Tomasz BKZ
 8. Sobiesiński Tadeusz BKZ
 9. Reyer Kazimierz ZKZ

o wyróżnienie odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu złożono wnioski dla

 

 1. Marcina Wozniaka
 2. Zenona Aleksandrowicza
 3. Kowalskiego Zbigniewa

Osoby którym nadano wyróżnienia zostaną zaproszone do Poznania i tam wojewoda wielkopolski dokona uroczystego wręczenia.

Pan Janusz Sibiński Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK w Poznaniu wręczył Odznaki Honorowe PCK II stopnia w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Krotoszynie, oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Odznaki te zostały wręczone na ręce Prezesów Klubu Pani Czesławy Kowalskiej oraz Pana Ryszarda Górki.

Na uroczystości wręczono Kryształowe Serce, jako wyraz podziękowania za zasługi promocji naszego Stowarzyszenia, Pani Dyrektor MGOPS w Krotoszyn Teresie Stęplewskiej.

Jest to najwyższe odznaczenie jakie Polski Czerwony Krzyż może przyznać za szerzenie ideii czerwonokrzyskiej

Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadał tytuł i odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 18 litrów krwi lub 15 litrów w przypadku pań dla;

 1. Chytrowski Szczepan
 2. Dopierała Sławomir
 3. Kowalski Wiesław
 4. Kulas Paweł
 5. Rybka Daiusz
 6. Stefaniak Roman
 7. Szlachetka Paweł
 8. Wawrzyniak Piotr
 9. Dawid Klupś

 

po oddaniu 12 litrów krwi dla mężczyzna i 10 litrów dla kobiet Polski Czerwony Krzyż nadał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi dla ;'

 1. Domagalski Władysław
 2. Florkowski Waldemar
 3. Kostka Tomasz
 4. Kotecki Grzegorz
 5. Łakomy Sebastian
 6. Mizera Karol
 7. Morgiel Lucjan
 8. Pawlicki Paweł
 9. Stefaniak Roman
 10. Szlachetka Piotr
 11. Waleński Zbigniew
 12. Wawrzyniak Piotr
 13. Węglarz Tomasz
 14. Wyciski Marek

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6 litrów krwi panowie i 5 litrów kobiety został przyznany dla ;

 1. Kalak Jarosław
 2. Komolka Remigiusz
 3. Kujawiak Kamil
 4. Malczewska Paulina
 5. Morgiel Lucjan
 6. Owczarzak Przemysław
 7. Pietz Radosław
 8. Rejek Bogumił
 9. Skurtys Zdzisław
 10. Szczuraszek Paweł
 11. Szyndrowski Marcin
 12. Wycisk Marek
 13. Zawada Radosław

 

W/w odznaczonym wręczono również upominki które zostały zakupione przez Polski Czerwony Krzyż ze środków z otwartego konkursu ofert Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w dowód podziękowania   za to wszystko co krwiodawcy robią dla ludzi chorych, potrzebujących krwi.

Prezesi Klubów HDK PCK z całego powiatu złożyli gratulacje i życzenia dla krwiodawców na ręce Prezesów Klubów obchodzącym jubileusz.

Każdy z gości na uroczystości otrzymał również upominek z okazji lecia Klubów.

Uroczystości zakończył wspólny posiłek.

Serdecznie dziękujemy firmom i osobom , którym nieobojętny jest los potrzebujących krew
i co roku wspierają naszą akcję .